Loading

Dr. Öğr. Üyesi

Ümit ŞENGEL

Turizm Fakültesi

Turizm Rehberliği

İletişim

umits@subu.edu.tr

Güncellenme Tarihi : 30-01-2023 04:25

ULUSLARARASI :
1
Fiscal and monetary policies supporting the tourism industry during COVID-19
ŞENGEL ÜMİT, IŞKIN MERVE, GENÇ GÖKHAN, ÇEVRİMKAYA MUSTAFA , Journal of Hospitality and Tourism Insights, 2023
Uluslararası   Hakemli   ESCI   Özgün Makale
2
The impact of anxiety levels on destination visit intention in the ontext of COVID-19: The mediating role of travel intention
ŞENGEL ÜMİT, GENÇ GÖKHAN, IŞKIN MERVE, ÇEVRİMKAYA MUSTAFA, ZENGİN BURHANETTİN, SARIIŞIK MEHMET , Journal of Hospitality and Tourism Insights, 2023
Uluslararası   Hakemli   ESCI, SCOPUS   Özgün Makale
3
The impacts of negative problem orientation on perceived risk and travel intention in the context of COVID-19: a PLS-SEM approach
ŞENGEL ÜMİT, GENÇ GÖKHAN, IŞKIN MERVE, ÇEVRİMKAYA MUSTAFA, ASSIOURAS IOANNIS, ZENGİN BURHANETTİN, SARIIŞIK MEHMET, BUHALIS DIMITRIOS , Journal of Tourism Futures, 2023
Uluslararası   Hakemli   ESCI   Özgün Makale
4
An assessment on the news about the tourism industry during the COVID-19 pandemic
ŞENGEL ÜMİT, ÇEVRİMKAYA MUSTAFA, GENÇ GÖKHAN, IŞKIN MERVE, ZENGİN BURHANETTİN, SARIIŞIK MEHMET , Journal of Hospitality and Tourism Insights, 2022
Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale
5
Bibliometric Review of Studies on Sustainable Tourism and Climate Change in 2019
ŞENGEL ÜMİT, KOÇ ABDÜSSAMED , Turismo y Sociedad, 2022
Uluslararası   Hakemli   ESCI   Özgün Makale
6
Is Tour Guiding Possible in Metaverse?
ŞENGEL ÜMİT, İMRAN ÖZESKİCİ , Kastamonu University, 2022
Uluslararası   Hakemli   International Scientific Indexing   Özgün Makale
7
The Effects Of Corporate Websites Usability Of Travel Agencies On Their Technological Capabilities
ŞENGEL ÜMİT, ÇEVRİMKAYA MUSTAFA, IŞKIN MERVE, ZENGİN BURHANETTİN , Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 2022
Uluslararası   Hakemli   ESCI   Özgün Makale
8
COVID-19 and “New Normal” Tourism: Reconstructing Tourism
ŞENGEL ÜMİT , Journal of Tourism & Development, 2021
Uluslararası   Hakemli   SCOPUS   Özgün Makale
9
Chronology of the Interaction Between The Industrial Revolution and Modern Tourism Flows
ŞENGEL ÜMİT , Journal of Tourism Intelligence and Smartness, 2021
Uluslararası   Hakemli   Index Copernicus, DRJI, Google Scholar...   Özgün Makale
10
From Crisis to Opportunity: “Vaccine Tourism”
ŞENGEL ÜMİT , Turizm ve İşletme Bilimleri Dergisi, 2021
Uluslararası   Hakemli   CABI, DRJ, EuroPub,   Özgün Makale
11
Investigation of Tourism Demand in the Context of Development: Empirical Evidences
ŞENGEL ÜMİT, ZENGİN BURHANETTİN , Journal of Global Tourism And Technology Research, 2021
Uluslararası   Hakemli   J-Gate, DRJI, CABI, ResearchBib, GoogleScholar   Özgün Makale
12
THE EFFECTS OF STUDENT EXPECTATIONS ON THE PROFESSION CHOICE: A RESEARCH ON CULINARY STUDENTS
IŞKIN MERVE, ŞENGEL ÜMİT, AYDIN NERCÜ , Journal of Gastronomy Hospitality and Travel (JOGHAT), 2021
Uluslararası   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
13
The effect of professional expectations of tour guiding students on their professional motivation
ŞENGEL ÜMİT,ÇEVRİMKAYA MUSTAFA,ZENGİN BURHANETTİN , Journal of Hospitality Leisure Sport Tourism Education, 2021
Uluslararası   Hakemli   SSCI   Özgün Makale
14
Uluslararası Ödüllendirme Programlarının SPA&Wellness Otellerinin Hizmet Kalitesindeki Rolü
ÖZMEN ÇAKIR KÜBRA, ŞENGEL ÜMİT , Journal of New Tourism Trends, 2021
Uluslararası   Hakemli   ASOS İndex   Özgün Makale
15
İslam Öncesi Türk Sanatının Sürdürülebilirliğinde Turizmin Rolü: Türk Cumhuriyetlerinden Örnekler
ŞENGEL ÜMİT , Journal of Recreation and Tourism Research, 2021
Uluslararası   Hakemli   DRJI, Rootindexing, Scientific Indexing Services, Global Impact Factor   Özgün Makale
16
COVID-19 İle İlgili Ölüm Kaygısının Seyahat Davranışına Etkisi
ŞENGEL ÜMİT,IŞKIN MERVE,GENÇ GÖKHAN,ÇEVRİMKAYA MUSTAFA , Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2020
Uluslararası   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
17
Determinants of Tourism Demand Intended Turkey: The Case ofOECD Countries - Türkiye’ye Yönelik Turizm Talebinin Belirleyicileri: OECD Ülkeleri Örneği
ŞENGEL ÜMİT,ZENGİN BURHANETTİN , Journal of Business Academy - İşletme Akademisi Dergisi, 2020
Uluslararası   Hakemli   DRJI Directory of Research Journals IndexingRI-ROOTINDEXINGReseachBib – Academic Resource IndexISI International Scientific IndexingEurasian Scientific Journal IndexSCRIBDGeneral Impact FactorICI Index Copernicus International   Özgün Makale
18
Determination of the Anxiety and Expectations of University Students about Their Future - Üniversite Öğrencilerinin Gelecekleriyle İlgili Kaygı ve Beklentilerinin Belirlenmesi
ZENGİN BURHANETTİN,ŞENGEL ÜMİT , Optimum Journal of Economics and Management Sciences, 2020
Uluslararası   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
19
Expectation Differences Between the Tourism Sector and Students: A Comparative Analysis
ŞENGEL ÜMİT,GENÇ GÖKHAN,ZENGİN BURHANETTİN , The European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation, 2020
Uluslararası   Hakemli   ESCI   Özgün Makale
20
Factors Affecting Tourism Demand Aimed at Turkey from Asia And America: Panel Data Analysis - Asya ve Amerika’nın Türkiye’ye Yönelik Turizm Talebini Etkileyen Faktörler: Panel Veri Analizi
ŞENGEL ÜMİT,ZENGİN BURHANETTİN , Commentary Management Method International Journal of Management Economics and Philosophy - Yorum Yönetim Yöntem Uluslararası Yönetim Ekonomi ve Felsefe Dergisi, 2020
Uluslararası   Hakemli   Index Copernicus, Root Indexing, ASOS indeks, SOBİAD, CiteFactor ve DRJI   Özgün Makale
21
Factors Affecting Tourism Demand for Turkey from the European Countries: Panel Data Analysis - Avrupa Ülkelerinden Türkiye’ye Yönelik Turizm Talebini Etkileyen Faktörler: Panel Veri Analizi
ŞENGEL ÜMİT,ZENGİN BURHANETTİN , IBAD Journal of Social Sciences - IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 2020
Uluslararası   Hakemli   MLA, ERIHPLUS (Europan Reference Index for the Humanities and Social Sciences)DOAJ, SOBIAD, Google Scholar, ASOS Index, DRJI (Directory of Research Journals Indexing),ResearchBib (Academic Resource Index), SIS (Scientific Indexing Service)I2OR (International Institute of Organized Research, JournalFactor (JF), COSMOS IF, IdealOnlineBielefeld Academic Search Engine (BASE), Rootindexing (RT), MIAR, CiteFactor   Özgün Makale
22
Kültür ve Etkinlik Turizmi Bağlamında Şaman Ritüelleri
ŞENGEL ÜMİT , Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 2020
Uluslararası   Hakemli   SOBIAD, SIS, DRJI, J-Gate   Özgün Makale
23
MODERN TURİZMİN ÖNEMLİ SORUNLARI:SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TAŞIMA KAPASİTESİ
IŞKIN MERVE,ŞENGEL ÜMİT , Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 2020
Uluslararası   Hakemli   Index Copernicus International   Özgün Makale
24
TV Yemek Programlarının Popüler Kültür Algısı ve Gençlerin Eğitim-Meslek Seçimlerine Etkileri
ALDEMİR TUBA,IŞKIN MERVE,ŞENGEL ÜMİT , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 2020
Uluslararası   Hakemli   ISI, Asos Index, General Impac Factor, Eurasiasn Secientific Journal Index,...   Özgün Makale
25
The Effects of Novel Coronavirus (COVID-19) on Hospitality Industry: A Case Study
ŞENGEL ÜMİT,ÇEVRİMKAYA MUSTAFA,IŞKIN MERVE,ZENGİN BURHANETTİN,SARIIŞIK MEHMET , Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2020
Uluslararası   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
26
The Professional Expectations of First Graders in Tourism Guidance - Turizm Rehberliği Birinci Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Beklentileri
ŞENGEL ÜMİT,ZENGİN BURHANETTİN , Journal of Current Tourism Research-Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 2020
Uluslararası   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
27
Tourist Destinations in Literary Works: the novel ”A Memento For Istanbul”
ŞENGEL ÜMİT,IŞKIN MERVE,ZENGİN BURHANETTİN,SARIIŞIK MEHMET , Anais Brasileiros de Estudos Turísticos - ABET, 2019
Uluslararası   Hakemli   ESCI   Özgün Makale
28
KONGRE VE FUAR ORGANİZASYONLARININ TURİZM SEKTÖRÜNEETKİLERİ: EMİTT ÖRNEĞİ
ŞENGEL ÜMİT,ZENGİN BURHANETTİN,ŞENGEL TARIK,IŞKIN MERVE , TURAR-Turizm Araştırma Dergisi, 2018
Uluslararası   Hakemli   Copernicus, ASOS   Özgün Makale
29
Evaluation The Role of Tourism On the Development of Bitlis Province According to Demographic Features of Local People - Bitlis İlinin Kalkınmasında Turizmin Rolünün Yerel HalkınDemografik Özelliklerine Göre Değerlendirilmesi1
ŞENGEL ÜMİT,ZENGİN BURHANETTİN , JOURNAL OF TURKISH TOURISM RESEARCH - TÜRK TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2017
Uluslararası   Hakemli   ASOS INDEX Academia Social Science IndexDRJI Directory of Research Journals IndexingSIS Scientific Indexing ServicesiCi Indian Citation IndexCEEOL Central and Eastern European Online LibraryİSSUUGoogle ScholarElectronic Journal Library   Özgün Makale
30
The Role and the Importance of Tourism in Economic Development of Bitlis Province - Bitlis İlinin Ekonomik Kalkinmasında Turizmin Rolü ve Önemi
ŞENGEL ÜMİT,ZENGİN BURHANETTİN , TURAN-SAM Uluslararası Hakemli Bilimsel Dergi, 2017
Uluslararası   Hakemli   Ulrichs, index Copernicusi Asos, Araştırmaz, Dergi Park, Google Academic   Özgün Makale
31
İSTANBUL’DAKİ TURİSTİK OTEL İŞLETMELERİNDE ÇALIŞAN İŞ GÖRENLERİN ÖRGÜTSEL UYUMSUZLUK NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
ŞEN LÜTFİ MUSTAFA,ZENGİN BURHANETTİN,ŞENGEL ÜMİT , Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017
Uluslararası   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
32
Kişilik Özelliklerinin Turizm Bölümleri Tercihlerine Etkileri Üzerine Bir Araştırma
ŞENGEL ÜMİT,İBİŞ SALİM,ZENGİN BURHANETTİN,BATMAN ORHAN , Journal of Human Sciences, 2016
Uluslararası   Hakemli   EBSCO, Index Copernicos, Asos İndex   Özgün Makale
33
Bölüm Tercihleri ile Kişilik Arasındaki İlişki Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Örneği
ŞENGEL ÜMİT,PAMUKÇU HÜSEYİN,ZENGİN BURHANETTİN , Kastamonu Üniversitesi İİBF Dergisi, 2015
Uluslararası   Hakemli   SOBIAD   Özgün Makale
34
THE EFFECTS OF MARKET ORIENTATION ON BUSINESS PERFORMANCE AN EMPIRICAL RESEARCH ON TRAVEL AGENCIES LOCATED IN ISTANBUL
SOLMAZ SEYİT AHMET,TÜRKAY OĞUZ,İBİŞ SALİM,ŞENGEL ÜMİT , Journal of Management, Marketing and Logistics, 2014
Uluslararası   Hakemli   ECONLITEmerging Markets - SCI (Under Review) ULAKBIM (Under Review)EBSCOUlrich'sProQuestOpen J-GateISI - Internatiınal Scientific IndexingDRJI - Directory of Research Journals IndexingISRA - International Society for Research ActivityINFOBASEINDEXSIS - Scientific Indexing ServicesTUBITAK-DergiParkI2ORRoot Indexing   Özgün Makale
35
The relationship in between organizational trust and service quality perception a research on hotel employees
TÜRKAY OĞUZ,ŞENGEL ÜMİT,YAMAÇ ZEYNEP , Journal of Management, Marketing and Logistics, 2014
Uluslararası   Hakemli   ECONLITEmerging Markets - SCI (Under Review) ULAKBIM (Under Review)EBSCOUlrich'sProQuestOpen J-GateISI - Internatiınal Scientific IndexingDRJI - Directory of Research Journals IndexingISRA - International Society for Research ActivityINFOBASEINDEXSIS - Scientific Indexing ServicesTUBITAK-DergiParkI2ORRoot Indexing   Özgün Makale
ULUSAL :
1
Impacts of the Pandemic on Tourism Education from a Distance Education Perspective
IŞKIN MERVE, ŞENGEL ÜMİT, GENÇ KORAY, UZUT İSMAİL , MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2022
Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
2
Financial Policies of European Union Countries Regarding the Tourism Industry in COVID-19 Process
ŞENGEL ÜMİT, ERKAN MUSTAFA KENAN , JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH-TURK, 2021
Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
3
SINIRSIZ KARDEŞLİK: MUŞ İLİ İÇİN BÜTÜNLEŞİK DESTİNASYON BAĞLAMINDA ROTA/TUR ÖNERİLERİ (UNLIMITED FRATERNITY: ROUTE / TOUR RECOMMENDATIONS IN THE CONTEXT OF INTEGRATED DESTINATION FOR MUS PROVINCE)
ŞENGEL ÜMİT , Journal of Gastronomy Hospitality and Travel (JOGHAT), 2020
Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
4
The Relationship Between Professional Expectations, ProfessionalCommitment and Occupational Change tendency of Tourism Students - Turizm Öğrencilerinin Mesleki Beklenti, Mesleki Bağlılık ve Meslek Değiştirme Eğilimleri Arasındaki İlişki
ZENGİN BURHANETTİN,IŞKIN MERVE,ŞENGEL ÜMİT , Kocaeli University Journal of Social Sciences, 2020
Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
5
Turizmde “Sosyal Mesafe” Mümkün Mü? Kamp ve Karavan Turizmi Bağlamında Bir Değerlendirme Is ”Social Distancing” Possible in Tourism: An Evaluation in the Context of Camping and CaravanTourism
ŞENGEL ÜMİT,GENÇ KORAY,IŞKIN MERVE,ULAMA ŞEVKİ,UZUT İSMAİL , Turkish Studies (Elektronik), 2020
Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
6
Yiyecek-İçecek İşletmelerinin Menü Analizi ve Tüketicilerin Menü Beklentileri: Sakarya Örneği (Menu Analysis of Food and Beverage Companies and Menu Expectations of Consumers: The Case of Sakarya)
SARIIŞIK MEHMET,IŞKIN MERVE,ŞENGEL ÜMİT , Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2019
Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
7
Turizmin Sosyo-Ekonomik Etkilerinin Algılanması: Üniversite Öğrencilerinin Görüşleri Üzerine Bir Araştırma
ZENGİN BURHANETTİN,ERYILMAZ BURAK,ŞENGEL ÜMİT , Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017
Ulusal   Hakemli   SIS, DRJI, JOURNAL FACTOR   Özgün Makale
8
Bölgesel Otel İşletmelerinde Sosyal Medyanın Kullanılması Sakarya Örneği
ŞENGEL ÜMİT,ŞEKER MUSTAFA,ZENGİN BURHANETTİN , Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2014
Ulusal   Hakemsiz     Özgün Makale
9
Taraklı nın Değişen Yüzü Turizm
ŞENGEL ÜMİT , Canses.net Gazetesi, 2014
Ulusal   Hakemsiz     Araştırma Notu
YÜKSEK LİSANS :
1
Yil :2021-2022 , Dil : Türkçe , Adı : Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Seminer, Saati :3
2
Yil :2021-2022 , Dil : Türkçe , Adı : Bilimsel Yazım Teknikleri ve Etik, Saati :3
3
Yil :2021-2022 , Dil : Türkçe , Adı : Uzmanlık Alan Dersi, Saati :8
4
Yil :2020-2021 , Dil : Türkçe , Adı : Uzmanlık Alan Dersi, Saati :8
LİSANS :
1
Yil :2021-2022 , Dil : Türkçe , Adı : Anadolu Uygarlıkları, Saati :6
2
Yil :2021-2022 , Dil : Türkçe , Adı : Bitirme Çalışması, Saati :6
3
Yil :2021-2022 , Dil : Türkçe , Adı : Dinler Tarihi, Saati :8
4
Yil :2021-2022 , Dil : Türkçe , Adı : Osmanlı Kültür ve Mimarisi, Saati :3
5
Yil :2021-2022 , Dil : Türkçe , Adı : Sanat Tarihi, Saati :9
6
Yil :2021-2022 , Dil : Türkçe , Adı : Selçuklu Kültür ve Mimarisi, Saati :3
7
Yil :2021-2022 , Dil : Türkçe , Adı : Seyahat Otomasyonu ve Biletleme, Saati :12
8
Yil :2021-2022 , Dil : Türkçe , Adı : Seyahat Otomasyonu, Saati :4
9
Yil :2021-2022 , Dil : Türkçe , Adı : Türk Kültürü ve Tarihi, Saati :6
10
Yil :2021-2022 , Dil : Türkçe , Adı : İnanç Turizmi Organizasyonu, Saati :3
11
Yil :2021-2022 , Dil : Türkçe , Adı : İşletmede Mesleki Eğitim, Saati :5
12
Yil :2020-2021 , Dil : Türkçe , Adı : Dinler Tarihi, Saati :6
13
Yil :2020-2021 , Dil : Türkçe , Adı : Genel İşletme, Saati :3
14
Yil :2020-2021 , Dil : Türkçe , Adı : Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü, Saati :3
15
Yil :2020-2021 , Dil : Türkçe , Adı : Seyahat İşletmeleri Otomasyonu ve Biletleme, Saati :12
16
Yil :2020-2021 , Dil : Türkçe , Adı : Türk Kültürü ve Tarihi, Saati :6
17
Yil :2020-2021 , Dil : Türkçe , Adı : Türkiye Flora ve Faunası, Saati :4
18
Yil :2020-2021 , Dil : Türkçe , Adı : İnanç Turizmi Organizasyonu, Saati :3
19
Yil :2019-2020 , Dil : Türkçe , Adı : Dinler Tarihi, Saati :6
20
Yil :2019-2020 , Dil : Türkçe , Adı : Seyahat Otomasyonu ve Biletleme, Saati :12
21
Yil :2019-2020 , Dil : Türkçe , Adı : Türkiye Flora ve Faunası, Saati :4
BİLİMSEL KİTAP :
1
GÜNCEL GASTRONOMİ TRENDLERİ
Yazarlar : ŞENGEL ÜMİT
2
Sürdürülebilirlik Ekseninde Alternatif Turizm
Yazarlar : ŞENGEL ÜMİT
3
Covid-19 and the Hospitality and Tourism Industry
Yazarlar : ERKAN MUSTAFA KENAN, ŞENGEL ÜMİT
4
Multidisipliner Yaklaşımla SAĞLIK TURİZMİ
Yazarlar : ŞENGEL ÜMİT
5
İktisadi, Sosyal ve Kültürel Yönleriyle Turizm
Yazarlar : ŞENGEL ÜMİT
6
İlişkisel Bağlamda GASTRONOMİ ve Diğer Disiplinler
Yazarlar : ŞENGEL ÜMİT
7
AŞÇI DEDE ATEŞBAZ-I VELİ
Yazarlar : ŞENGEL ÜMİT
8
Marka Külliyatı
Yazarlar : ŞENGEL ÜMİT
9
Önbüro Yönetimi ve Otomasyon Sistemleri
Yazarlar : ÇEVRİMKAYA MUSTAFA,ŞENGEL ÜMİT
10
Önbüro Yönetimi ve Otomasyon Uygulamaları
Yazarlar : ŞENGEL ÜMİT
11
Tarihsel Süreç İçerisinde Muş’ta Spor Kültürü
Yazarlar : ŞENGEL ÜMİT,ZENGİN BURHANETTİN
12
Cost Control in Food and Beverage Operations - Yiyecek İçecek İşletmelerinde Maliyet Kontrolü
Yazarlar : ŞENGEL ÜMİT,ZENGİN BURHANETTİN,SARIIŞIK MEHMET
13
International Travel Management - Uluslararası Seyahat İşletmeciliği
Yazarlar : ZENGİN BURHANETTİN,ŞENGEL ÜMİT,Yılmazer Aydın
14
Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Maliyet Kontrolü - Cost Control in Food and Beverage Enterprises
Yazarlar : ŞENGEL ÜMİT,ZENGİN BURHANETTİN,SARIIŞIK MEHMET
ANSİKLOPEDİ MADDESİ :
1
A'dan Z'ye Gastronomi Sözlüğü
Yazarlar : ZENGİN BURHANETTİN, ŞENGEL ÜMİT
YÜKSEK LİSANS :
1
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi - 2021 - Uluslararası ödülllendirme programlarının otellerin hizmet kalitesi üzerindeki etkileri: Spa & Wellness ödülleri üzerine bir araştırma
Yazarlar : KÜBRA ÖZMEN ÇAKIR
SANATSAL FAALİYETLER :
1
Mavi Düşler - TÜRKİYE - SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -