Loading

Dr.Öğr.Üyesi

Ümit ŞENGEL

Turizm Fakültesi

Turizm Rehberliği

İletişim

umits@subu.edu.tr

1.3-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Ümit ŞENGEL, Burhanettin ZENGİN - The Role and the Importance of Tourism in Economic Development of Bitlis Province - Bitlis Ilinin Ekonomik Kalkinmasında Turizmin Rolü ve Önemi - TURAN-SAM - Vol.9 - pp. - ISSN : - DOI : http:/dx.doi.org/10.15189/1308-8041 - - - - - 2017 -
2 Ümit Şengel,Salim İBİŞ,Burhanettin ZENGİN,Orhan BATMAN - Kişilik Özelliklerinin Turizm Bölümleri Tercihlerine Etkileri Üzerine Bir Araştırma - Journal of Human Sciences - Vol.13 - pp.2987-3001 - ISSN : 2458-9489 - DOI : 10.14687/jhs.v13i2.3727 - - - - - 2016 -
3 Doç.Dr.BURHANETTİN ZENGİN; Arş. Gör. HÜSEYİN PAMUKÇU; Arş. Gör.ÜMİT ŞENGEL; - "Bölüm Tercihi İle Kişilik Arasındaki İlişki: Kastamonu Turizm Fakültesi Örneği - The Relationship Between Department Preference and Personality: Sample of Kastamonu University Faculty of Tourism" - Kastamonu Üniversitesi İİBF Dergisi - Journal of Kastamonu University Faculty of Economics and Administrative Sciences - Vol.7-7 - pp.122-134 - ISSN : 2147-6012 - DOI : - - - - - 2015 -
4 Doç. Dr. Oğuz TÜRKAY; Arş. Gör. Ümit ŞENGEL; Zeynep YAMAÇ - The relationship in between organizational trust and service quality perception: a research on hotel employees - Journal of Management, Marketing and Logistics - Vol.1(1) - pp.63-81 - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
5 Seyit Ahmet SOLMAZ, Oğuz TÜRKAY, Salim İBİŞ ve Ümit ŞENGEL; - THE EFFECTS OF MARKET ORIENTATION ON BUSINESS PERFORMANCE: AN EMPIRICAL RESEARCH ON TRAVEL AGENCIES LOCATED IN ISTANBUL - Journal of Management, Marketing and Logistics - Vol.4 - pp.323-338 - ISSN : 2148-6670 - DOI : - - - - - 2014 -
1.4-DİĞER HAKEMLİ ULUSAL VEYA ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Ümit ŞENGEL, Burhanettin ZENGİN - Evaluation The Role of Tourism On the Development of Bitlis Province According to Demographic Features of Local People - Bitlis Ilinin Kalkınmasında Turizmin Rolünün Yerel HalkınDemografik Özelliklerine Göre Degerlendirilmesi - JOURNAL OF TURKISH TOURISM RESEARCH - TÜRK TURIZM ARASTIRMALARI DERGISI - Vol.1(2) - pp.1-19 - ISSN : - DOI : Doi: 10.26677/tutad.2017.5 - - - - - 2017 -
2 Burhanettin ZENGİN; Ümit ŞENGEL; Mustafa ŞEKER - Bölgesel Otel İşletmelerinde Sosyal Medyanın Kullanılması: Sakarya Örneği - Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - Vol.2 - pp.100-117 - ISSN : 2147-5121 - DOI : - - - - - 2014 -
2.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 ÜMİT ŞENGEL, ŞEVKİ ULAMA - Otobüs Firması Müsterilerinin Hizmet Kalitesi Algıları ve Tekrar Satın Alma Davranıslarının Nedenleri Üzerine Bir Arastırma - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2017 -
2 ÜMİT ŞENGEL, BURHANETTİN ZENGİN - Assessment of Bitlis Province Tourism Potential by SWOT (GZFT) Analysis -Bitlis Ili Turizm Potansiyelinin GZFT (SWOT) Analizi ile Degerlendirilmesi. 1(1), 143-156. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3539774) - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2017 -
3 Burhanettin ZENGİN, MERVE IŞKIN, BURHANETTİN ZENGİN - , Determining the Contribution of Course Content to the Application of Tourism Students: Sample of Sakarya University - Turizm Eğitimi Alan Ögrencilerin Ders İçeriklerinin Uygulamaya Katkılarının Belirlenmesi: Sakarya Üniversitesi Örnegi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2017 -
4 İBİŞ SALİM,ŞENGEL ÜMİT,BATMAN ORHAN,ZENGİN BURHANETTİN - TURİZM ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜM TERCİHİNDE GENEL BİLGİ DÜZEYLERİNİN ROLÜ. - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
5 Arş. Gör. Ümit ŞENGEL, Doç. Dr. Burhanettin ZENGİN - Bitlis İlinin Kalkınmasında Turizmin Rolü: Yerel Halkın Görüşleri Üzerine Bir Araştırma - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
6 BURHANETTİN ZENGİN; NURAY EKER; ÜMİT ŞENGEL; MERVE IŞKIN - Training Problems of Education in Undergraduate Level A Research on Tourism Students: Example of Sakarya University - Lisans Düzeyinde Eğitim Alan Turizm Öğrencilerinin, Staj Sorunları Üzerine Bir Araştırma: Sakarya Üniversitesi Örneği - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
7 MERVE IŞKIN; BURHANETTİN ZENGİN; NURAY EKER; ÜMİT ŞENGEL; - Education in Undergraduate Level Tourism Student’s A Research on Educational Issues: Sakarya University Sample - Lisans Düzeyinde Eğitim Alan Turizm Öğrencilerinin Eğitim Sorunları Üzerine Bir Araştırma - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
8 BURHANETTİN ZENGİN; ÜMİT ŞENGEL; NURAY EKER; - "Safranbolu Turizminin "Doxey Irritation Index" Kapsamında Değerlendirilmesi", 28-30 Mayıs 2015, Konya / Türkiye - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
9 Arş. Gör. Ümit ŞENGEL; Merve IŞKIN, Yrd. Doç. Dr. Esra DİL - SAPANCA TURİZMİNİN “DOXEY KIZGINLIK MODELİ”NİN BOYUTLARI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
10 Arş. Gör. Ümit ŞENGEL; Yrd. Do. Dr. Selman YILMAZ - TÜRKİYE TURİZMİNİN SEKTÖREL GELİŞİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
11 Arş. Gör. Ümit ŞENGEL; Arş. Gör. Hüseyin PAMUKÇU; Prof. Dr. Mehmet SARIIŞIK - Öğrencilerin Bölüm Ve Meslek Tercihlerinin Ailelerin Sosyo-Ekonomik Durumuna Göre Değerlendirilmesi: Kastamonu Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu Örneği - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
12 Ümit ŞENGEL; Mustafa ŞEKER; - Bölgesel Otel İşletmelerinde Sosyal Medyanın Kullanılması: Sakarya'daki Otel İşletmeleri Örneği - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
13 BURHANETTİN ZENGİN; ORHAN BATMAN; SALİM İBİŞ; ÜMİT ŞENGEL - Does Internationalization Provides Competitive Advantage in Tourism Businesses? - Turizm İşletmelerinde Uluslararasılaşma Rekabet Üstünlüğü Sağlar mı? - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
14 ÜMİT ŞENGEL; BURHANETTİN ZENGİN - The Factors of Effecting Menu Planning in Catering Companies: A Case of Lider Catering - Catering İşletmelerinde Mönü Planlamasını Etkileyen Faktörler: Lider Catering Örneği - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
15 ORHAN BATMAN; ÜMİT ŞENGEL; SALİM İBİŞ; BURHANETTİN ZENGİN; - According to A and B Personality Traits Determination of the Tourism Product and Destination Selection - Turistik Ürün ve Destinasyon Seçiminin A Tipi ve B Tipi Kişilik Özelliklerine Göre Belirlenmesi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
16 Mustafa ŞEKER; Ümit ŞENGEL; Salim İBİŞ; - Havayolu İşletmelerinde İletişim Kanallarının İKY Açısından İşveren Markasına Yönelik Olarak Değerlendirilmesi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
17 Arş. Gör. Ümit ŞENGEL, Arş. Gör. Mustafa ŞEKER, Arş. Gör. Salim İBİŞ - BÖLGESEL OTEL İŞLETMELERİNİN KÜRESEL OTEL İŞLETMELERİ İLE REKABETTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ÖNEMİ - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
2.6-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Burhanettin ZENGİN, Merve IŞKIN, Ümit ŞENGEL - Ailelerin Sosyoekonomik Durumlarına Göre Turizm Eğitimi Alan Ögrencilerin Meslek Değiştirme Egilimlerinin Belirlenmesi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2017 -
2 Arş. Gör. Ümit ŞENGEl; Yrd. Doç. Dr. Selman YILMAZ - Türkiye Turizm Potansiyelinin SWOT ve PESTE analizleri ile Değerlendirilmesi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
3 BURHANETTİN ZENGİN; - İSTANBUL KAPALIÇARŞI ESNAFININ TURİZM ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
4 Oğuz TÜRKAY ve Ümit ŞENGEL - GÜVEN İLE KALİTE ALGILAMASI ARASINDAKİ İLİŞİKİ: OTEL ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
5 Umit Şengel,Salim İbiş,Burhanettin Zengin,Orhan Batman, ORHAN BATMAN; ÜMİT ŞENGEL; SALİM İBİŞ; BURHANETTİN ZENGİN; - Determination of Tourist Destination Selection by Demographic Characteristics: A Research on Domestic Tourists - Turistik Destinasyon Seçiminin Demografik Özelliklere Göre Belirlenmesi: Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma” - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
3.6-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN KİTAP BÖLÜMÜ :
1 Burhanettin ZENGİN, Ümit ŞENGEl, Aydın YILMAZER - Uluslararası Seyahat İsletmeciliği - Detay Yayıncılık - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2017 -
2 Ümit ŞENGEL, Burhanettin ZENGİN, Mehmet SARIIŞIK - Yiyecek-Içecek Isletmelerinde Maliyet Kontrolü - Detay Yayıncılık - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2017 -
10.3-ALANINDA YURTİÇİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN ALINAN BİLİM ÖDÜLÜ :
1 - Son 5 Yıl İçinde Alanında Yazılmış En İyi Yüksek Lisans Tezi - Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2017 -
14.4-ULUSAL AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) DÜZENLEMEK :
1 ÜMİT ŞENGEL; - TARAKLININ DEĞİŞEN YÜZÜ: TURİZM - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
2 ÜMİT ŞENGEL; - Sakarya Beşköprü ve Çevresinin Turizme Kazandırılması, Turizm Haftası Konferansı - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -