Dr. Öğr. Üyesi
Ümit ŞENGEL
Birim
Turizm Fakültesi
Turizm Rehberliği
İletişim