Doç. Dr.
Ümit ŞENGEL
Birim
Turizm Fakültesi
Turizm Rehberliği
İletişim